Anna Barańska
prezes


Andrzej Nowak
wiceprezes


Joanna Sawicka
skarbnik

Ireneusz Homel
sekretarz

Elżbieta Błaut
członek Zarzadu

Kazimierz Lerka
członek Zarzadu

Małgorzata Stępak
członek Zarzadu