LUDOWE INSPIRACJE

koncert Zespołu Piesni i Tańca NOWA HUTA

oraz

chóru i orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Anny Warzechy

26 czerwca 2019 roku

Nowohuckie Centrum Kultury



NOC TAŃCA

koncert Zespołu Piesni i Tańca NOWA HUTA

16 czerwca 2019 roku

scena plenerowa

Nowohuckiego Centrum Kultury


NOC TEATRÓW

występ Zespołu Piesni i Tańca NOWA HUTA w widowisku

NOWA HUTA, przygotowanego przez Teatr KTO

15 czerwca 2019 roku

w Alei Róż w Nowej Hucie




ZAPRASZAMY

dzieci i młodzież do wspólnego śpiewania i tańczenia

w Zespole Pieśni i Tańca NOWA HUTA.


Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra instruktorska

• Poznasz młodych, wspaniałych ludzi

• Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy

• Śpiewem i tańcem wychowujemy kolejne pokolenia

• Poznając polski folklor zwiedzisz świat



Informacje:

tel. 600 514 731, zpitnowahuta@nck.krakow.pl

Zapisy:

dziecięca grupa naborowa:

środy, godz. 15.30-17.00, sala 208

grupa dziecięca młodsza:

poniedziałki, godz. 15.30-16.30, sala 206

czwartki, godz. 15.30-16.30, sala 208

grupa dziecięca starsza:

poniedziałki, godz. 16.30-17.30, sala 206

czwartki, godz. 16.30-17.30, sala 208

grupa młodzieżowa:

poniedziałki, godz. 17.30-19.30, sala 206

czwartki, godz. 17.30-19.30, sala 208

grupa reprezentacyjna:

poniedziałki, czwartki, godz. 19.30-22.00, sala 206